Môžem použiť externý disk pre ukladanie mojich 360fly videoklipov?

Aplikácia 360fly Director Vám umožní mať viac adresárov knižnice, ktoré sa dajú využiť pre uloženie videa. Tieto adresáre môžu byť vytvorené na externom pevnom disku rovnako ako aj na lokálnom disku PC. To Vám umožní organizovať vaše videá v rôznych nezávislých zložkách.

Inštrukcie pre PC

1. Vytvorte novú zložku na disku, kde chcete ukladať videá alebo fotografie 360fly.

2. Pomenujte zložku ľubovoľným názvom a na koniec pridajte príponu".360flyLibrary". Uistite sa, že koncovka názvu je presne podľa inštrukcií a nezabudnite na veľké písmeno "L" v slove Library.

3. Ďalším krokom je prepojenie novej knižnice. Otvorte aplikáciu 360fly Director a pretiahnite nový adresár knižnice do video galérie. Budete vyzvaný k potvrdeniu, že chcete použiť nový adresár knižnice. Kliknite na symbol súhlasu pre potvrdenie

4. A je to! vaša nová knižnica je prepojená. Je nevyhnutné prejsť krokom 3 vždy keď budete chcieť zobraziť iný súbor knižnice.

Inštrukcie pre Mac

1. Vytvorte novú zložku na disku, kde chcete ukladať videá alebo fotografie 360fly.

2. Pomenujte zložku ľubovoľným názvom a na koniec pridajte príponu".360flyLibrary". Uistite sa, že koncovka názvu je presne podľa inštrukcií a nezabudnite na veľké písmeno "L" v slove Library.

3. Budete vyzvaný k pridaniu adresára s príponou .360flyLibrary. Potvrďte kliknutím na "Pridať".

4. Po premenovaní súboru sa ikona zložky zmení na logo 360fly označujúce novú knižnicu 360fly.

5. Ďalším krokom je prepojenie novej knižnice. Otvorte aplikáciu 360fly Director a pretiahnite nový adresár knižnice do video galérie. Budete vyzvaný k potvrdeniu, že chcete použiť nový adresár knižnice. Kliknite na symbol súhlasu pre potvrdenie.

6. A je to! vaša nová knižnica je prepojená. Je nevyhnutné prejsť krokom 5 vždy keď budete chcieť zobraziť iný súbor knižnice.

 


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť