Pripojenie Bluetooth sa prerušuje

Od niekoľkých zákazníkov sme počuli a probléme s prerušovaným pripojením Bluetooth. V prípade, že sa s podobným problémom stretnete aj Vy, prosím, postupujte nasledovne:

 

Otvorte nastavenie Bluetooth na Vašom mobilnom zariadení.

Kliknite na ikonu pre vyvolanie možností pre dané zariadenie (iOS aj Android).

Zvoľte možnosť "forget" alebo "remove" pre toto zariadenie.

Vypnite a opätovne zapnite Bluetooth.

Na záver sa vráťte do aplikácie 360fly a nastavte pripojenie zariadenia znovu.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť