Aktualizácia softvéru Vašej 360fly 4K

Dobré správy! Vašu 360fly 4K je možné aktualizovať. Pravidelne budeme sprístupňovať nový softvér kamery, ktorý Vašej 360fly 4K pridá nové funkcie a vylepšenia. Aktualizácia je ľahká a jednoducho uskutočniteľná s obyčajným WIFI pripojením Vašej kamery 360fly.

Kroky aktualizácie:

1. Vo väčšine prípadov dostanete upozornenie, že je nová aktualizácia softvéru dostupná. Kliknite na "Update" pre zahájenie aktualizácie. V prípade, že automatickú výzvu nedostanete, môžete kliknúť na ikonu nastavenia a potom na "Check for Updates"

          

 

2. V prípade dostupnej aktualizácie dostanete správu o dostupnosti aktualizácie. Kliknutím na "Download" aktualizáciu zahájite.

3. Indikátor postupu bude zobrazovať priebeh sťahovania, ktoré je rýchle. Hneď ako je sťahovanie ukončené môžete začať s inštaláciou aktualizácie.

Poznámka: Uistite sa, že máte nabitú batériu a že kamera nie je na nabíjacej stanici. V priebehu inštalácie neklikajte na žiadne tlačidlo - mohlo by to prerušiť inštaláciu.

4. Vaša 360fly 4K LED dióda bude blikať žltou farbou počas procesu inštalácie.

5. Po dokončení aktualizácie bude Vaša 360fly 4K automaticky reštartovaná a zaháji sa štandardný bootovací proces. Kliknite na ikonu "Finish" pre dokončenie.

6. Počkajte, kým sa 360fly 4K LED po zapnutí zmení na modrú farbu a ste pripravený na akciu.

A je to! Vaša 360fly 4K je aktualizovaná!

 


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť