Moje 360fly 4K nespustí nahrávanie po stlačení tlačidla

Vo väčšine prípadov tento prípad nastane, keď je plná pamäť. V prípade dostupnej pamäti menej ako 2GB, LED dióda bude blikať červenou farbou, čo naznačuje, že dostupná pamäť sa blíži k vyčerpaniu.

Pokiaľ sa aj napriek tomu pokúsite zaznamenať video, nahrávanie sa nespustí. Ani v takom prípade nezúfajte, presunúť alebo odstrániť videá je ľahké a uvoľníte tak miesto v pamäti. Pozrite sa na nižšie uvedené pokyny.

Instructions for deleting videos (Pokyny pre odstránenie videa)

Instructions for backing up your videos (Pokyny pre zálohovanie Vašich videí)

Pokiaľ tento problém pretrváva po uvoľnení pamäti, skúste prosím obnovenie nastavení z fabriky. Vo väčšine prípadov reset uvedie zariadenie späť do základného stavu a znovu všetko funguje štandardne.

Instructions for Factory Reset


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť