Je 360fly 4K vode odolná?

Vaša 360fly 4K je vytvorená tak, aby odolala všetkým nástrahám Vášho aktívneho životného štýlu. Vaša 360fly je vode odolná až do 1ATM, čo odpovedá približne 30 stopám.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť