Riešenie problému s Wi-Fi pripojením Vašej 360fly 4K

Wi-Fi prenos môže byť ovplyvnený zahltením alebo rušením inou Wi-Fi sieťou. Máme pre Vás niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať pre optimalizovanie Wi-Fi pripojenia..

Krok 1 - Zabezpečte si Wi-Fi pripojenie

Ubezpečte sa, že ste nastavili Vaše zariadenie a svojmu prístroju pridelíte užívateľské meno a heslo. 360fly 4K sa správa ako Wi-Fi hotspot a vlastné meno a heslo pomôže zabrániť ostatným zariadeniam v pokuse o neúmyselné pripojenie k 360fly 4K.

Krok 2 - Používajte najlepšie Wi-Fi frekvencie

360fly 4K dokáže pracovať na frekvenciách 2,4GHz a 5Ghz. Ako základnú frekvenciu sme pre 360fly 4K nastavili pásmo 5GHz pre dosahovanie najlepšieho výkonu Wi-Fi.

Pozor: pokiaľ signál Wi-Fi z 360fly 4K na svojom mobilnom zariadení nezachytíte, pravdepodobne Vaše mobilné zariadenie nepodporuje pásmo 5GHz. Skúste prepnúť Wi-Fi do frekvencie 2,4GHz.

V prípade, že ste Wi-Fi pripojenie prepli do pásma 2,4GHz a ste vo vysoko zaľudnenej oblasti, Wi-Fi pásmo môže byť preťažené a jednoduché prepnutie späť do pásma 5GHz môže zlepšiť Wi-Fi prenos.

1. Pripojte sa k Vašej 360fly 4K cez aplikáciu 360fly

2. Kliknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu pre prístup do menu nastavení

3. Zvoľte možnosť "Configure Wi-Fi Frequency"

4. Kliknite na pásmo, ktoré si prajete využívať

 

A je to! Vaše Wi-Fi pripojenie je optimalizované!

 


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť