Moja 360fly 4K sa nedá zapnúť

Spoločne prejdeme niekoľkými krokmi, aby sme zistili, či môžeme Vašu 360fly 4K vrátiť späť do akcie.

Ako prvé sa chceme ubezpečiť, že je Vaša 360fly 4K nabitá a má dostatok energie na zapnutie.

Kontrola batérie

1. Stlačte a podržte tlačidlo "One Push" po dobu 5 sekúnd

2. Prejavila sa akákoľvek LED indikácia?

  • Blikajúca purpurová farba indikuje príliš nízku úroveň nabitia pre zapnutie. Nabite batériu a skúste to znova.
  • Pokiaľ nedostanete spätnú svetelnú signalizáciu, pokračujte ďalším krokom.

Kontrola nabíjania

1. Pripojte nabíjačku k zdroju napájania USB, odporúčame adaptér do zásuvky s prúdovým zaťažením 1,5A a vyšším.

2. Pripojte 60fly 4K k nabíjacej stanici a počkajte, kým začne LED dióda blikať zelenou farbou. To môže trvať až 3 minúty v závislosti na stavu batérie.

3. Ako náhle začne LED dióda blikať zelenou farbou, nechajte ju nabíjať po dobu asi  hodín alebo dostatočne dlho pre úplné nabitie (LED dióda bude svietiť zelenou farbou).

4. Pokiaľ sa LED dióda Vašej 360fly 4K nerozbliká zelenou farbou, musíme skontrolovať napájanie a nabíjacie kontakty.

 

  • Skúste využiť inú zásuvku pre zamedzenie chybného zdroja napájania.
  • Pokiaľ máte iný USB kábel, vymeňte kábel a uvidíme, či to pomôže.
  • Ubezpečte sa, že sú kontakty čisté a bez nečistôt na nabíjacej stanici aj v spodnej časti kamery. V prípade potreby odpojte nabíjačku a opatrne očistite kontakty (nepoužívajte vodu).
  • Ubezpečte sa, že kontaktné kolíky na nabíjačke nie sú ohnuté alebo nechýbajú.

Pokiaľ to problém nevyrieši, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu pre ďalšie riešenie problémov a záručných možností.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť