Kde nájdem sériové číslo mojej 360fly 4K?

Sériové číslo Vašej 360fly 4K môžete nájsť na troch rôznych miestach. Na spodnej časti obalu, v ktorom bolo zariadenie dodané alebo na spodnej časti samotnej kamery 360fly 4K. V prípade, že obal nemáte alebo sériové číslo nemôžete zo spodnej časti kamery prečítať, nebojte sa, sériové číslo nájdete aj po pripojení zariadenia k aplikácií 360fly v menu nastavení.

Zobrazenie sériového čísla na spodnej strane 360fly 4K

Sériové číslo je vyobrazené na spodnej strane kamery na konektore nabíjania. Je veľmi malé a preto je možné, že na jeho prečítanie budete potrebovať lupu.

 

Zobrazenie sériového čísla v 360fly aplikácií

1. Pripojte 360fly 4K k aplikácií 360fly kliknutím na ikonu kamery v ľavom hornom rohu aplikácie 

2. Po pripojení kliknite na ikonu ozubeného kolesa v pravom hornom rohu pre prístup do menu nastavenia 360fly

3. Zvoľte možnosť "Informácie o zariadení" pre zobrazenie sériového čísla 360fly 4K

4. Odporúčame zapísať si sériové číslo pre prípad jeho potreby v budúcnosti.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť