Obnovenie nastavení z fabriky Vašej 360fly 4K

Môžete sa dostať do bodu, kedy sa rozhodnete, že chcete začať s Vašou 360fly 4K od začiatku. Ak chcete obnoviť nastavenia kamery z fabriky, stačí vykonať reset fabriky.

Poznámka: Obnovenie nastavení z fabriky vymaže meno a heslo Vašej kamery.

*** Toto nie je deštruktívny reset. Obsah, ktorý je uložený na internom úložisku nebude odstránený. ***


Kroky obnovenia nastavení z fabriky:

1. Zapnite kameru 360fly 4K stlačením a podržaním tlačidla "One Push" po dobu 2 sekúnd.


3. Pri stlačenom tlačidle "One Push" použite tupý a špicatý predmet, napríklad kancelársku sponku a stlačte a uvoľnite tlačidlo pre obnovenie nastavení na spodnej strane kamery. Podržte tlačidlo "One Push" po dobu dvoch sérií troch vibrácií. Po 6. a poslednej vibrácií uvoľnite tlačidlo "One Push".

4. Vaša 360fly 4K zavibruje ešte trikrát a LED dióda začne blikať žltou farbou.

5. Blikanie LED diódy modrou farbou značí zapínanie kamery. Ako náhle sa LED dióda rozsvieti modrou farbou, proces obnovenia nastavení z fabriky je ukončený.Poznámka: Po obnovení nastavení z fabriky 360fly 4K bude heslo WIFI nastavené na: "00000000"

Gratulujeme! Boli ste zresetovaný!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť