Obnovenie 360fly 4K

Vo vzácnych prípadoch môže byť nutné obnoviť nastavenia 360fly 4K, napríklad ak prestane reagovať. Reset videá uložené na disku neodstráni.Kroky obnovenia nastavení

1. Nájdite tlačidlo obnovenia na spodnej strane kamery.

2. Použite tupý a špicatý predmet, napríklad kancelársku sponku a stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd. Kamera začne vibrovať a LED dióda bude blikať modrou farbou v priebehu procesu obnovy nastavení.

3. LED dióda 360fly 4K bude blikať modrou farbou v priebehu procesu obnovy nastavení. Približne po 30 sekundách sa LED dióda rozsvieti modrou farbou a kamera bude pripravená pre použitie.Upozornenie: Tlačidlo pre obnovenie neslúži na reštart alebo zapnutie kamery.

 

Teraz ste zresetovaný!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť