Zahájenie a zastavenie záznamu 360fly 4K

360fly 4K umožňuje zahájiť a zastaviť video záznam dvoma spôsobmi. Stlačením tlačidla "One Push" priamo na kamere alebo pomocou aplikácie 360fly.

 

Tlačidlo "One Push"

1. Pre zahájenie nahrávania na Vašej 360fly 4K jednoducho stlačte tlačidlo "One Push"

2. Ucítite jednu vibráciu a LED dióda sa zmení z modrej farby na červenú

3. Pre ukončenie záznamu jednoducho zase stlačte tlačidlo "One Push". Ucítite dve vibrácie a LED dióda sa zmení zase na modrú farbu.

360fly aplikácia

1. Otvorte aplikáciu 360fly a pripojte sa ku kamere

2. Po pripojení kliknite na ikonu kamery

3. Následne kliknite na "Live view" a objaví sa Vám biele okrúhle tlačidlo, ktorým je možné zahájiť nahrávanie.

4. Pre ukončenie nahrávania kliknite na rovnaké okrúhle tlačidlo, ktoré je počas záznamu zafarbené na červeno a vyhotovený záznam bude uložený. Okrúhle tlačidlo bude zase biele.

Teraz môžete upravovať a zdieľať Vaše zážitky prostredníctvom 360° videa.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť