Existuje niekoľko možností, ako odstrániť video priamo z kamery 360fly 4K.

There are a few ways to delete a video directly from the 360fly HD camera.

Variant 1 - videá z 360fly 4K môžete odstrániť po jednom pomocou aplikácie 360fly.

Instructions for Android

Instructions for IOS

Variant 2 - videá z 360fly 4K môžete odstrániť hromadne alebo po jednom pripojením zariadenia k PC alebo Mac, a to jednoduchým presunutím videí do koša alebo odstránením.

1. Zapnite kameru 360fly 4K a počkajte, kým bude LED dióda svietiť modrou farbou.

2. Pripojte nabíjaciu stanicu k PC alebo Mac pomocou konektoru USB.

3. Umiestnite kameru na nabíjaciu stanicu a počkajte, kým sa LED dióda rozsvieti žltou farbou. To znamená, že je kamera pripojená k PC alebo Mac.

4. Kliknite na ikonu 360fly disku po otvorení zložky 360fly. (Ukážky z Mac)

5. Vyberte jedno alebo viac videí zo zložky a presuňte ich do koša. Videá môžete odstrániť aj kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom možnosti odstrániť.

6. Touto cestou odstránite súbory okamžite.

 

 


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť