Pokročilé funkcie pre úpravy v aplikácií Director 1.4.0

Medzi nástroje upravovania videí patrí:

  • orezávanie

  •  úprava rýchlosti záznamu

  •  video filtre

  •  pridávanie soundtrackov

V tomto článku sa budeme detailne venovať každému z nástrojov upravovania, takže budete mať všetky informácie, ktoré potrebujete pre úpravu videa ako skúsený profesionál.

Menu úprav

Krok 1 - Kliknite na video, ktoré chcete upravovať pre vstup do režimu úprav

Krok 2 - Kliknite na ikonu "Editor" v pravom dolnom rohu

Krok 3 - Režim úprav sa rozšíri tak, aby zobrazoval stĺpec s editačnými funkciami na pravej strane obrazovky.

* Poznámka: Video pred samotným upravovaním bude potreba skrátiť.

Orezanie videa

Krok 1 - Kliknite na ikonu "Trim" (nožničky)

Krok 2 - Posuňte ľavý a pravý jazdec na hranice časti videa, ktorú chcete zachovať

Krok 3 - Kliknite na "Trim" pre uloženie videa

Upozornenie: Pôvodné video nebude prepísané a budete vyzvaný k pomenovaniu a uloženiu nového videa.

Úprava rýchlosti

Úprava rýchlosti umožňuje zrýchliť alebo spomaliť jednotlivé časti videa

Krok 1 - Kliknite na ikonu "Speed adjustment"

Krok 2 - Vyberte časť videa, ktorú chcete upraviť

Krok 3 - Posunutím otáčok nastavovacieho jazdca doľava alebo doprava spomalíte alebo zrýchlite video.

 

Aplikovanie filtru

Filters allow you to change up your video with special lighting affects.

Krok 1 - Kliknite na ikonu "Filters"

Krok 2 - Vyberte si filter podľa vlastného výberu

Krok 3 - Náhľad vybraného filtru. (na ukážke bol vybraný filter "toon")

 

Pridanie soundtracku

Môžete si vybrať svoj vlastný soundtrack k videu bez ochrany autorskými právami.

Krok 1 - Kliknite na ikonu "Soundtrack"

Krok 2 - Kliknite na ikonu "Find", ktorá otvorí adresár s výberom soundtrackov.

Krok 3 - Vyberte skladbu, ktorú chcete do videa pridať a kliknite na ikonu "Open".

* Upozornenie: .WMA súbory nebudete počas náhľadu počuť, ale zvuk bude k dispozícií potom, čo sa video kompletne spracuje

Krok 4 - Vyberte možnosť "Music Mix"

Voľby:

100% - Zameniť všetok zvuk za výber soundtracku.

50% - Kombinácia originálneho zvuku videa s výberom soundtracku 50/50

Alebo ak preferujete video bez zvuku, voľba "Mute" odstráni všetok zvuk z Vášho videoklipu.

V takom prípade bude zobrazená správa o potvrdení odstránenia všetkých zvukov z videa.

 

Uloženie úprav

Krok 1 - Kliknite na ikonu "Done".

 

Krok 2 - Kliknutím na symbol súhlasu potvrdíte a uložíte svoje zmeny.

Krok 3 - Pomenujte svoje nové video a kliknite na ikonu "Save".

Práve sa z Vás stal režisér a môžete sa podeliť o svoju prácu s celým svetom. Nezabudnite na #360fly. Zostaňte naladený na ďalšie funkcie, ktoré sú na ceste!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť