Zapínanie a vypínanie 360fly 4K

Zložte kameru z nabíjacej stanice a zapnite ju stlačením tlačidla "One Push" po dobu 4 sekúnd. Tlačidlo "One Push" v tvare trojuholníka obklopené LED diódou je na strane kamery.

 

Počas zapnutia kamera trikrát zavibruje a LED dióda začne blikať modrou farbou.

Po ukončení bootovacieho procesu bude LED dióda svietiť modrou farbou čo naznačuje, že kamera je pripravená k použitiu.

Tlačidlo "One Push" môžete využiť aj na vypnutie kamery, a to jeho stlačením a podržaním po dobu 4 sekúnd. Kamera štyrikrát zavibruje a LED dióda zabliká.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť