Moja 360fly sa nenabíja

Ak sa tvoja 360fly nechce začať nabíjať, alebo má stále blikajúcu zelenú viac ako 3 alebo 4 hodiny bez toho aby sa rozsvietila stále na zeleno, je tu niekoľko vecí, ktoré by mohli ovplyvňovať schopnosť tvojej 360fly nabiť sa:

  1. Uisti sa, že tvoja 360fly je vypnutá a potom ju umiestni na nabíjačku. V závislosti na nabíjačke, ktorú používaš nemusí mať dostatočný výkon pre nabíjanie kamery, keď je kamera zapnutá.
  2. Ak nabíjaš svoju 360fly cez USB port na počítači namiesto napájacej stanice, počítač nemusí dodávať dostatok energie pre nabíjanie zariadenia. Odporúčame nabíjanie cez štandardnú USB nabíjačku do elektrickej siete.
  3. Môže byť problém s USB káblom. (Vyskúšaj iný USB kábel) a uvidíš, či to vyriešilo problém.
  4. Ak nabíjaš cez nabíjačku zo zásuvky, skontroluj nabíjačku, či má výstup viac ako jeden ampér. Pre najspolahlivejšie nabíjanie odporúčame používať 1,5 až 2,1A nabíjačky. Vyskúšaj inú USB nabíjačku.
  5. Vyčisti kontakty na nabíjacej kolíske a na spodnej strane 360fly. Odporúčame použiť suchú handričku z mikrovlákna. 

Ak si vyskúšal všetko z vyššie menovaného a LED svetielko bliká na zeleno, prosím, nechaj 360fly na nabíjacej kolíske aspoň 90 minút aby sa nabila.

Ak si vylúčil všetky tieto problémy, skús spraviť štandardný reset, ktorý nebude mať vplyv na nastavenie alebo videozáznamy uložené na 360fly. Inštrukcie o tom, ako to urobiť, sú prístupné na tomto odkaze:  Click here of standard reset instructions.

Ak si urobil štandardné resetovanie a problémy stále pretrvávajú, mal by si sa pokúsiť o obnovenie továrenského nastavenia. Továrenské nastavenie nebude mať vplyv na videá, ktoré máš uložené na svojej 360fly, ale vymaže všetky nastavenia, takže si budeš musieť nastaviť kameru znovu cez mobilnú aplikáciu. Pred vykonaním obnovenia továrenského nastavenia, choď do nastavenia Bluetooth telefónu a ak uvidíš, že je tam tvoja kamera 360fly uvedená, zvoľ "unpair" (zrušiť párovanie) pri zariadeniach so systémom Android alebo "forget this device" (zabudnúť toto zariadenie) na zariadení Apple. Pokyny pre obnovenie továrenského nastavenia možno nájsť na tomto odkaze: Click here for factory reset instructions.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť