Pochopenie stavu priebehu aplikácie Director

Viaceré činnosti, proces tvorby náhľadov a kopírovania videí do tvojej knižnice môže sprevádzať ukazovateľ stavu priebehu.

Stav priebehu

 

1. 360fly Director zobrazuje stav priebehu náhľadu a kopírovania video klipov do knižnice. ​

2. Tento stav priebehu je viditeľný v knižnici a kamera zobrazuje priamo stav spracovania videa.

3. Toto sa zobrazí ak spustíš akciu pridania klipu do knižnice "Add Clips to Library", strihanie "Trim" pre vytvorenie nového videa, "Export" videa za použitia funkcie uložiť do, alebo pripojiť ku zariadeniu "Connect" počas zobrazenia kamery.

4. Ak sa rozhodneš zatvoriť aplikáciu Director počas tohto procesu, vyskočí upozornenie že prebieha spracovanie. Toto by malo zabrániť neúmyselnému vypnutiu v strede operácie. Poznámka: Ak je 360fly omylom odpojená počas tohto procesu, po opätovnom pripojení bude proces prebiehač naďalej.

 

  • Note: If the 360fly is accidentally ejected during thumbnail processing, it will resume at it's previous location when re-connected to the Director.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť