Usporiadanie videí v tvojej knižnici aplikácie Director

Ak pridáš viac videí do tvojej knižnice, možno ich budeš potrebovať usporiadať.

Usporiadanie video súborov

1. Tvoja knižnica 360fly Director môže byť usporiadaná rôznymi spôsobmi vrátane usporiadania podľa mena (Name), dĺžky trvania (Duration) a dátumu vytvorenia (Date Created).

2. Použi smerovanie usporiadania šípkou nahor, alebo nadol pre nastavenie vzostupne, alebo zostupne.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť