Notifikácie aplikácie 360fly Director

Je tu niekoľko notifikácii ktoré sa môžu objaviť pri používaní knižnice 360fly Director.


Notifikácie knižnice

1. File name/Path - niektoré znaky v názve alebo súborovej ceste (cesta je aplikovateľná pri pridávaní do knižnice) nie sú podporované.  Neplatné znaky sú #, \, /, ?, %, :, |, “.


2. Invalid or Corrupt mp4 - každý súbor ktorý sa dostane do knižnice 360fly Director je skontrolovaný, či má platnú štruktúru a či sa zobrazí ako prehrávateľné video touto aplikáciou.  Ak táto kontrola zlyhala zbadáš chybu neplatného videa invalid video erro


3. File Already Exists - každé video v tvojej knižnici má špecifické metadáta. Ak sa pokúsiš pridať rovnaké video dva krát budeš upozornený, že uvedené video už existuje.  

4. Import will Exceed Available Disk Space - importované videá do tvojej knižnice 360fly Director vytvárajú kópie importovaných súborov pre zálohovanie. Pre zabránenie využívania všetkého dostupného miesta na disku, 360fly Director zabráni importovaniu ak by uvedená činnosť nechala na disku menej ako 2 GB.  Pamätaj, že tvoje 360fly video môže byť stále prehrávané cez zobrazenie kamery alebo funkciu Drag-Drop..


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť