Sťahovanie/prenos videa z 360fly do počítača

Akonáhle zaznamenáš nejaké videá na tvojej 360fly, je čas ich poslať do tvojej aplikácie 360fly Director pre prehrávanie a úpravu.

Sťahovanie/prenos videa z tvojej 360fly

 

1. Zapni 360fly.

2. Použi priloženú kolísku a USB kábel a pripoj 360fly ku svojmu počítaču.

3. LED sa rozsvieti na žlto keď bude správne pripojené.

4. V navigačnom panely klikni na "Camera".

5. Zobrazí sa okno s možnosťami.

6. Vyber si svoje zariadenie a potom klikni na otvoriť "open".

  • Poznámka: tvoja 360fly sa zobrazí automaticky ako 360FLY.

7. Po otvorení sa tvoje videá automaticky znázornia ako miniatúry s dĺžkou trvania.​

  • Poznámka: tvoj Director spracuje len nové videá rozpoznané na 360fly.     

8. Môžeš importovať videá za použitia dvoch rôznych metód.

Import jedného viedea: nad miniatúrou videa, klikni import.

Import všetkých videí: klikni import všetkých "Import All".

Poznámka: "Import All" ti umožňuje nahradiť "Record" v názve súborov podľa tvojej voľby.

9. Zobrazí sa stav priebehu a videá budú pridané do tvojej knižnice "Library".

10. Pre kontrolu, či boli tvoje videá prenesené, klikni na knižnicu "Library".


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť