Prečo sa mi zobrazila správa "No Internet" keď som sa pokúšal zdieľať video?

Existuje známy problém v našej najnovšej verzii aplikácie iOS, verzia 1.2.0, ktorý ti zabráni zdieľať obsah, ak si pripojení k sieti Wi-Fi. Tento problém sa objaví, ak si pripojení k svojej 360fly cez WiFi pripojenie alebo ak používaš pripojenie cez mobilné dáta (LTE, 4G, 3G). Budeme uvoľňovať novú aplikáciu  iOS App čoskoro, ktorá ti umožní zdieľať cez mobilnú sieť. Zostaň naladený!

Nasledujúci obrázok je screenshot uvedeného problému:Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť