Sklopná montáž

Sklopná montáž je navrhnutá na použitie buď s plochou, alebo zahnutou záklanou platňou.

Pripájanie sklopnej montáže

1.  Pre pripojenie sklopnej montáže k základnej platni, jednoducho priraď k sebe bodky.

 

 

2.  Otoč v smere hodinových ručičiek pre zaistenie.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť