Pokročilé nastavenie

Optimalizovali sme nastavenie 360fly pre zaistenie optimálnej kvality videa v širokom spektre nastavení. Pre väčšinu užívateľov kamery 360fly poskytnú tieto automatické nastavenia prežitie úžasných videí v 360° rozsahu. Aj napriek tomu sme si vedomí, že pokročilý užívateľ bude chcieť mať všetky nastavenia úplne pod kontrolou.

Najnovšia verzia aplikácie 360fly dostupná pre iOS aj Android má na viac jazdec pokročilého nastavenia pre zaistenie pokročilých nastavení úplne vo Vašej réžii.

Prosím nezabudnite: Odporúčame meniť pokročilé nastavenia len skúseným užívateľom. Zmena pokročilých nastavení môže mať negatívny dopad na kvalitu obrazu v závislosti na osvetlení a prostredí, v ktorom bude kamera používaná.

Pokročilé nastavenia


The advanced settings menu will allow you to adjust the following camera settings:

  • Brightness  
  • MAX ISO     
  • Exposure    
  • Contrast​     
  • Saturation​   Menu pokročilých nastavení je vedľa ikony "Štart/Stop" v živom náhľade aplikácie.

  

K čomu slúži nastavenie jasu?

Jazdec jasu ovláda celkovú svetlosť alebo tmavosť obrazu.

 

K čomu slúži nastavenie max ISO?

Nastavenie ISO ovláda citlivosť na svetlo. Čím vyššia hodnota ISO je nastavená, tým vyššiu citlivosť na svetlo bude kamera mať. Zvýšenie ISO zosilní svetlo, ktoré kamera zachytí. Zvyšovanie tohto parametru môže vytvoriť väčší šum v obraze pri výrazných zmenách svetla. Pri nastavení ISO senzoru na max bude citlivosť na svetlo na najvyššej úrovni keď to bude kamera potrebovať.

 

K čomu slúži nastavenie expozície?

Nastavenie expozície upravuje množstvo svetla, ktoré je na snímku. Expozícia sa výborne osvedčí pri nadmernom množstve svetla kedy by sa obraz mohol javiť ako vyblednutý. Pri nastavení expozície na minimum (jazdec vľavo) a stmavenie jasu bude obraz veľmi detailný.

K čomu slúži nastavenie kontrastu?

Kontrast nastavuje jas medzi objektmi alebo regiónmi.

 

K čomu slúži nastavenie sýtosti?

Zvýšením sýtosti sa farby zobrazia jasnejšie a čistejšie. Pri nastavení nižšej sýtosti budú farby pôsobiť ako vyblednuté. Príliš veľká sýtosť obrazu môže spôsobiť animovaný vzhľad obrazu.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť