Ako reštartovať tvoju 360fly

V zriedkavých prípadoch môže byť nutné vykonať reset 360fly v prípade, že prestane reagovať.

Prosím pamätaj:  Reštartovanie nezmaže videá úložené v tvojej kamere. . 

Kroky pre reset

1. Nájdi tlačidlo reset na spodnej strane zariadenia.2. Použi tenký tupý predmet, ako napríklad hrot pera, spinku na papier, alebo ceruzku pre stlačenie a pustenie tlačidla reset na spodku kameru.

3. LED na 360fly bude počas reštartovania blikať na modro. Po asi 30 sekundách bude LED stálo modrá a kamera pripravená na použitie. 

Prosím pamätaj: Tlačidlo reset si nezamieňaj s tlačidlom na zapnutie a vypnutie kamery. A si zresetovaný!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť