Ako vypnúť/zapnúť

Ak chceš zapnúť napájanie 360fly, stlač a podrž tlačidlo OnePush aspoň na 4 sekundy. Keď si už začal zapínať...


Keď si raz zapol svoju 360fly, zacítiš tri vibrácie a LED začne blikať na modro. Tvoja 360fly bude pripravená na použitie, keď LED začne svietiť stále na modro..

Pre vypnutie tvojej 360fly, stlač a drž tlačidlo OnePush na 3 sekundy.

Keď začneš vypínať svoju 360fly, zacítiš jednu vibráciu nasledovanú troma vibráciami. LED sa vypne.


Tvoja 360fly je teraz vypnutá.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť