Pridanie video klipov do tvojej knižnice aplikácie Director

Knižnica (Library) poskytuje centrálne úložisko pre tvoje 360fly video klipy a slúži ako centrálny rozdelovač pre prehrávanie, strihanie a zdieľanie tvojich klipov. Keď pridáš video do tvojej knižnice, bude tam až kým nerozhodneš o jeho odstránení.

Pridanie klipov do knižnice

1. Metóda pridania klipov do knižnice (+ Add Clips to Library):

Klikni "+ Add Clips to Library".

Za použitia výberu súborov,

zvoľ jedno alebo viac videí.

Klikni otvoriť "Open".

2. Metóda chyť a pusti:

Chyť a pusti jedno alebo viac videí z tvojho počítača do zobrazenej knižnice.

Pustenie jedného videa poskytne možnosti prehrať "Play", alebo importovať "Import".

Pustenie viacero videí importuje automaticky.

Iba pri Mac OS X: Chyť a pusti jedno alebo viac videí do ikony 360fly Director icon v Dock.

3. Zobrazí sa stav priebehu.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť