Poskytovanie spätnej väzby

Pre poskytnutie spätnej väzby ohľadom kamery 360fly, mobilnej aplikácie, alebo aplikácie 360fly Director ako takej, použi položku "Feedback" v menu.

Poskytnutie spätnej väzby

1. V panely nástrojov 360fly Director klikni na "Help".

2. Klikni "Feedback".

3. Zobrazí sa okno s formulárom na spätnú väzbu.

4. Vyber zodpovedajúci druh spätnej väzby z vyskakovacej ponuky "Subject".

5. Všetky polia su povinné.

6. Po odoslaní ťa budú kontaktovať pracovníci 360fly zákazníckeho servisu.

you.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť