360fly Android aktualizácia firmvéru

Ak nie si ešte stotožnený s aktualizáciou firmvéru tvojej 360fly; prosím, prečítaj si tento článok pred tým ako začneš: Pochopenie procesu aktualizácie firmvéru 360flyn: Understanding your 360fly's Firmware Update Process

 1. Pre začatie jednoducho zapni svoju 360fly.
 2. Keď svieti LED na tvojej 360fly stále na modro, si pripravený začať.
 3. Najprv pripoj tvoju 360fly k svojmu mobilu.
 4. Potom klikni na ikonu kamery a na nastavenie (...).
 5. Potom klikni na "Check for Updates".
 6. The app will then ask you to disconnect from your 360fly's network. Your mobile will either connect to WiFi or use cellular data.
 7. Následne sa ťa aplikácia spýta na odpojenie (disconnect) zo siete tvojej 360fly. Tvoj mobil sa tiež pripojí na WiFi alebo použije mobilné dáta.
 8. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa o jej dostupnosti.
 9. Klikni na ikonu "Download" pre začatie sťahovania.
 10. Keď sa zelený ukazovateľ priebehu naplní, klikni na pokračovať "Continue" pre nainštalovanie.
 11. Súbor s firmvérom sa potom posunie do tvojej 360fly.
 12. ED sa zmení zo stálej modrej na blikajúcu žltú keď sa spustí aktualizácia na tvojej 360fly. Posledným krokom v aplikácii je kliknúť na "Finish" a nechať aktualizáciu prebehnúť. Po ukončení sa LED zmení z blikajúcej žltej na blikajúcu modrú a potom na stálu modrú.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť