Notifikácie aplikácie 360fly na Android zariadení

Tvoja aplikácia 360fly občas zobrazí rôzne banery s dôležitými informáciami vzhľadom na aktuálny stav tvojej 360fly. Tieto banery sú farebne zhodné s LED indikátorom na tvojej 360fly.

 

Príklad varovani


  

You have been notified! - Bol si upozornený!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť