Aktualizácia firmvéru 360fly cez iOS

Ak nie si ešte stotožnený s aktualizáciou firmvéru tvojej 360fly; prosím, prečítaj si tento článok pred tým ako začneš: Pochopenie procesu aktualizácie firmvéru 360fly Understanding your 360fly's Firmware Update Process

 

 1. Pre začatie jednoducho zapni svoju 360fly.

 2. Keď svieti LED na tvojej 360fly stále na modro, si pripravený začať.

 3. Najprv pripoj tvoju 360fly k svojmu mobilu.

 4. Potom klikni na ikonu kamery a na ikonu "gear"

 5. Potom klikni na "Check for Updates".

 6. If there is an update available, messaging will appear that an update is available.

  *** Použijú sa tvoje mobilné dáta ak nie si pripojený na WiFi, alebo ak si pripojený na sieť tvojej 360fly. ***

 7. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa o jej dostupnosti.

 8. Klikni na ikonu "Download" pre začatie sťahovania.

 9. Po ukončení sťahovania bude firmvér prenesený na tvoju kameru

 10. Ak si pripojený na sieť WiFi (nie tvoju sieť 360fly) budeš vyzvaný na vstup do nastavení iOS Settings pre zmenu na tvoju 360fly Wifi sieť.

 11. LED sa zmení zo stálej modrej na blikajúcu žltú keď sa spustí aktualizácia na tvojej 360fly.

  Posledným krokom v aplikácii je kliknúť na "Finish" a nechať aktualizáciu prebehnúť.

  Po ukončení sa LED zmení z blikajúcej žltej na blikajúcu modrú a potom na stálu modrú.

Your all updated!


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť