Prehliadač Google Cardboard nie je zarovnaný

Boli sme informovaní o probléme, ktorý by mohol spôsobiť, že zážitok zo sledovania tvojím Google Cardboard môže byť menej ako prijateľný! 

V našej kancelárii sme vykonali nejaké testy a zistil sme, že na iPhone 6 alebo novšom a pomocou funkcie "Display Zoom" prepnutej na "Zoomed" budú dve obrazovky presunuté bližšie k sebe a narušia tvoje video.

Pre skontrolovanie a/alebo zmenu tvojho nastavenia "Display Zoom":

  • Najprv spusti aplikáciu nastavení "Settings" na tvojom iOS zariadení Klikni na položku "Display & Brightness" Nájdi položku "Display Zoom" a skontroluj, či je nastavenie "View" nastavené na: Standard - bude pracovať s aplikáciou Google Cardboard Zoomed - spôsobí rušenie pri používaní Google Cardboard

  

 


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť