Kde nájdem moje výrobné číslo?

Sériové číslo možno nájsť na 3 rôznych miestach na tvojej 360fly. Na spodnej časti obalu, v ktorom bolo zariadenie dodané, alebo s čiarovým kódom na spodnej strane 360fly. Avšak, ak nemáš krabicu alebo čítačku čiarových kódov, neboj sa, môžeš tiež pripojiť zariadenie k aplikácii 360fly a pozrieť si sériové číslo v menu nastavení.

Zobrazenie výrobného čísla v aplikácii 360fly

1. Pripoj 360fly k aplikácii 360fly kliknutím na ikonu kamery. Pre Android je to v pravom hornom rohu a pre iOS v ľavom dolnom.

2. Po pripojení klikni na ikonu "Gear Icon" pre iOS alebo na ikonu "Settings" pri Androide v pravom hornom rohu aplikácie 360fly pre vstup do menu nastavení.

3. Klikni na položku "Device Information" pre zobrazenie výrobného čísla.

4. Odporučame ti zapísať si výrobné číslo kamery a uchovať ho pre budúcu potrebu.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť