Jak zresetować kamerę 360fly.

Czasami (choć bardzo rzadko) może być konieczne zresetowanie 360fly jeśli nie będzie reagować po naciśnięciu guzika.

UWAGA: Resetowanie kamery nie skasuje filmów zachowanych na kamerze.
Jak zresetować ustawienia kamery.


Reset Steps
1. Przycisk reset znajduje się na spodzie kamery.


 

2. Użyj nieostrego przedmiotu, jak np. długopis lub ołówek do naciśnięcia przycisku Reset na spodzie kamery.

3. Dioda LED będzie migała na niebiesko podczas procesu resetowania. Po 30 sekundach, dioda zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły, co oznacza gotowość do nagrywania.

UWAGA: Przycisk Reset nie oznacza "Restartu", ani też "Włączenia" kamery.

Kamera została zresetowana!


Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie