Jak włączać i wyłączyć kamerę

Aby włączyć kamerę 360fly naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk "OnePush" 

Po rozpoczęciu uruchamiania kamery, poczujesz 3 drgania i dioda zacznie migać na niebiesko. Twój 360fly będzie gotowy do użycia, gdy dioda zacnie świecić ciągłym niebieskim światłem led.

Aby wyłączyć kamerę 360fly, przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk "OnePush"

Po rozpoczęciu procesy wyłączania kamery 360fly poczujesz jedno krótkie drganie, a następnie 3 kolejne, po których dioda led się wyłączy.

Kamera 360fly jest teraz wyłączona
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie