Resetten naar fabrieksinstellingen op de 360fly 4K

Het kan zijn dat je besluit dat je opnieuw wilt beginnen met je 360fly 4K. Om je 360fly 4K in te stellen op de oorspronkelijke instellingen, moet je resetten naar de fabrieksinstellingen.

Let op:  Als je reset naar de fabrieksinstellingen, worden de naam en het wachtwoord van je camera gereset (zie onder).

*** Dit is geen destructieve resetprocedure. De content op de interne opslagruimte wordt niet verwijderd. ***

 

Stappen voor resetten naar fabrieksinstellingen

1. Zet het 360fly 4K-apparaat aan door de OnePush-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

2. Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de LED blauw is, houd je de OnePush-knop ingedrukt

3. Terwijl je de OnePush-knop ingedrukt houdt, gebruik je een bot object met een punt (zoals een paperclip) om de resetknop op de onderkant van de camera in te drukken en weer los te laten. Houd de OnePush-knop ingedrukt gedurende twee sets van drie trillingen.  Na de zesde trilling laat je de OnePush-knop weer los.


 

3. Je 360fly trilt nog drie keer en de LED gaat geel knipperen.

4. De camera-LED knippert blauw om aan te geven dat hij wordt opgestart.  Wanneer de LED blauw blijft, is het proces voltooid. 

Let op: Nadat je de 360fly hebt gereset naar de fabrieksinstellingen, wordt het WiFi-wachtwoord gereset naar: 00000000

Klaar! Je hebt je 360fly helemaal gereset!


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen