De 360fly 4K resetten

In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om je 360fly 4K te resetten als het apparaat niet meer reageert. Als je het apparaat reset, worden de video's op de camera niet gewist.

Stappen voor resetten

1. Zoek de resetknop op de onderkant van het apparaat.
2. Gebruik een object met een botte punt, zoals een paperclip, om de resetknop 5 seconden ingedrukt te houden.  De camera trilt en de LED knippert blauw tijdens het resetten.

3. De LED van de 360fly knippert blauw tijdens het resetten. Na ongeveer 30 seconden blijft de LED blauw wanneer de camera klaar is voor gebruik.Let op:  De resetknop is niet bedoeld als knop om het apparaat opnieuw op te starten of in te schakelen.

Je hebt je 360fly helemaal gereset!


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen