Finnish - Takuuehdot - Turvaohjeet ja yhdenmukaisuusvakuutus

12 kuukauden takuu 

360fly, Inc. (yritys) ja/tai sen kansalliset edustajat takaavat tuotteen alkuperäiselle kuluttajalle, että jos tuote tai joku sen osa osoittautuu normaalissa käytössä ja normaaleissa olosuhteissa vialliseksi materiaalien tai valmistuksen osalta 12 kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä, tällainen vika / tällaiset viat korjataan tai korvataan kunnostetulla tuotteella yrityksen valinnan mukaan ilman osien ja korjauksen kuluja.

Jotta tuote voidaan korjata tai korvata tämän takuun mukaisesti, tuotteen mukana tulee toimittaa tosite takuun kattavuudesta (esim. päivämäärällä varustettu kauppakuitti), ilmoitus viasta/vioista ja kuljetus tulee maksaa valmiiksi. Jos tarvitset apua RMA-palautusnumeron (Return Material Authorization) saamisessa tai haluat tietoja puhelinnumeroista ja toimitusosoitteista, käy osoitteessa www.360fly.com/support.

Takuu ei kata vesivahinkoa, joka aiheutuu, jos mikrofoniaukkoa ei ole suljettu mukana toimitetulla mikrofonin tulpalla, tuotteen asennuksesta, poistosta tai uudelleenasennuksesta aiheutuvia kuluja, digitaalisten muisti-/medialaitteiden tai lisävarusteiden vahinkoja tai median, tiedostojen tai tallennettujen tietojen menetystä.

Takuu ei kata vesivahinkoa, joka aiheutuu, jos mikrofoniaukkoa ei ole suljettu mukana toimitetulla mikrofonin tulpalla, tuotteen asennuksesta, poistosta tai uudelleenasennuksesta aiheutuvia kuluja, digitaalisten muisti-/medialaitteiden tai lisävarusteiden vahinkoja tai median, tiedostojen tai tallennettujen tietojen menetystä.

Tämä takuu ei koske tuotetta tai tuotteen osaa, jota yrityksen mielestä on muutettu, asennettu virheellisesti, käsitelty väärin tai virheellisesti, laiminlyöty, joutunut tapaturmaan tai vahingoittunut edellisten seurauksena tai jonka sarjanumero/viivakooditarra(t) on poistettu tai turmeltu. Yrityksen vastuu tämän takuun mukaisesti rajoittuu korjaukseen tai vaihtamiseen yllä olevat kohdat huomioiden ja missään tapauksessa yrityksen vastuu ei ylitä ostajan tuotteesta maksamaa ostohintaa.  Yritys ei ota vastuuta onnettomuudesta, kuolemasta, loukkaantumisesta tai muista menetyksistä, jotka johtuvat tai aiheutuvat tuotteen tai sen osan käytöstä.

Tämä takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset takuut, epäsuorat takuut tai velvoitteet. Vahingonkorvausvaatimus takuurikkomuksesta täytyy tehdä 24 kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostopäivämäärästä.
Missään tapauksessa yritys ei ole vastuussa välillisistä tai satunnaisista vahingoista tämän tai minkään muun takuun rikkomuksesta. Kukaan henkilö tai edustaja ei ole valtuutettu ottamaan vastuuta yrityksen puolesta muutoin kuin tässä on ilmaistu tämän tuotteen myynnin yhteydessä.

Jotkut valtiot eivät salli epäsuorien takuiden pituuden rajoituksia tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Tämä antaa sinulle erityisiä lainmukaisia oikeuksia ja sinulla saattaa myös olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain.

Tuoteturvallisuus

Ole varovainen.
 Kun käytät 360fly-kameraa aktiivisessa elämäntavassa, huomioi aina ympäristösi, jotta vältät oman ja muiden loukkaantumisen.

Sinua on varoitettu. Näiden ohjeiden/varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja muita loukkaantumisista tai vahinkoja 360fly-kameralle ja muulle omaisuudelle.

Käsittely. Kamera sisältää herkkiä osia. Älä heitä, pudota, pura, avaa, murskaa, kieritä, turmele, revi, potki, laita mikroaaltouuniin, maalaa, polta tai laita vieraita esineitä kameraan.


Varoitus vaurioista. Älä käytä 360fly-kameraa, jos se vaurioitunut. Jos se on erimerkiksi haljennut, siihen on tullut reikä tai muita näkyviä vaurioita.

Lataa turvallisesti. Jotta vältät sähköiskun latauksen aikana, älä käsittele pistoketta tai laturia märillä käsillä.

Muun kuin 360fly-kameran magneettisen latausaseman käyttäminen voi vahingoittaa kameraa. Jos et tiedä laturin jännitettä ja virtaa, käytä mukana toimitettua USB-kaapelia lataamiseen tietokoneesta.

Älä käytä voimaa. Älä koskaan tunge liittimiä väkisin portteihin. Tarkista esteet ja varmista, että liittimet vastaavat portteja ja että ne on kohdistettu oikein.

Kamera ja vesi. Älä käytä 360fly-kameraa sateessa tai muissa märissä olosuhteissa liittämättä mikrofonin tulppaa paikalleen. Älä kuivaa märkää 360fly-kameraa ulkoisilla lämmönlähteillä, kuten hiustenkuivaajat, lämmittimen ilma-aukot, uunit tai mikroaaltouunit. Taputtele kuivaksi puhtaalla, pehmeällä kankaalla tai pyyhkeellä.

Kypärävaroitus. Jos käytät kameraa 360fly-pohjalevyn kanssa tai Action Camera -asennustelinettä kamerassa, valitse aina kypärä, jota vastaa sovellettavia turvallisuusstandardeja.
Tarkista kypärä ja varmista, että se on hyvässä kunnossa ja noudata valmistajan ohjeita.

Se on lasia. 360fly-kamerasi linssi on lasia. Jos se hajoaa, sinun tulee olla varovainen, jotta vältät haavoja tai muun loukkaantumisen. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Kuumuus ja kylmyys. Vältä altistamasta kameraa ja sen sisäistä akku äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle. Hyvin alhaiset tai korkeat lämpötilat voivat lyhentää akun käyttöikää tai pysäyttää kameran toiminnan. Vältä nopeita, huomattavia kosteuden ja lämpötilan muutoksia, jotta kameran päälle tai sisään ei muodostuisi kondensaatiota.

Ole älykäs, lainmukainen ja fiksu. Noudata kaikkia paikallisia lakeja, kun käytät kameraa. Lainsäädäntöalueellasi saattaa olla lakeja, jotka liittyvät kameran käyttöön tietyllä tavalla. Jotkut lainsäädäntöalueet estävät videokameran käytön tiettyjen varusteiden, kuten aseiden, lisäosina tai sen käytön yksityisyyden loukkauksena.

Litiumakut: Primäärikenno tulee merkitä sanalla ”VAROITUS” ja seuraavalla tai vastaavalla ilmoituksella: ”Tulipalon ja palovammojen riski. Älä lataa uudelleen, avaa, murskaa, lämmitä yli (valmistajan määrittämä lämpötila-arvo) tai polta.” Jos tila ei salli akun merkitsemistä, merkintä voi olla pienimmässä akkuyksikössä.


Älä anna akun kastua: vesi vahingoittaa akkua, mikä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Räjähdyksen tai henkilövahingon riski, jos akkuja tärvellään tai altistetaan johtaville materiaaleille, nesteille, tulelle tai lämmölle (yli 54 °C). Älä käytä tai lataa vahingoittuneita uudelleenladattavia akkuja. Älä sekoita akkutyyppejä. Hävitä kuluneet tai vahingoittuneet akut valmistajan ohjeiden ja paikallisten lakien mukaan.FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:
(1) Tämä laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
(2) tämän laitteen täytyy hyväksyä vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottua toimintaa.

Yhdenmukaisuusvakuutus
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA

Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuote:

Tuotetyyppi: Toimintakamera
Mallinumero: 360FLYBLK
FCC-tunniste: 2ADDK-360FLYBLK

On seuraavien tuotespesifikaatioiden mukainen:

Terveys ja turvallisuus
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311: 2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Spektri
EN 300 328 V1.8.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Yllä määritetty tuote on R&TTE-direktiivin (1999/5/EC) ja seuraavien direktiivien keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Tuotteessa on CE-merkintä sen mukaisesti:


EMC-direktiivi: 2004/108/EC

LVD-direktiivi: 2006/95/EC

Uudelleenlaadittu RoHS-direktiivi: 2011/65/EU

Peter Adderton
Asema yrityksessä: CEO
Päivämäärä: 8.6.2015

© 2015 360fly, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 360fly, Fly-kuvake ja 360fly(Icon) ovat 360fly, Inc:in tuotemerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä. Katso patenttien täydellinen luettelo osoitteesta www.360fly.com/patents


Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö