Moje 360fly se nenabíjí

V případě, že Vaše 360fly nepřijme nabíjecí stanici,  nebo LED bliká zeleně i po 3 nebo 4 hodinách nabíjeni a nezmění se v nepřerušované zelené světlo, schopnost nabíjení Vaší 360fly může ovlivňovat několik aspektů.

 1. Zjistili jsme, že některé starší nabíječky iPad nebo nabíječky s napětím vyšším než 1,8 A nepodporují standard USB a nenabíjí 360fly 4K kameru. Pokud se tak stane, zkuste použít jinou nabíječku s napětím menším než 1,8A. Bude potřeba umístit 360fly 4K kameru na nabíjecí stanici a nechat jí nabíjet po dobu asi 30 minut. Zelená LED dioda začne blikat po několika minutách, což naznačuje, že se přístroj nabíjí. Po asi 2 hodinách by měla kamera dosáhnout plného nabití.


Upozornění: Vydali jsme softwarovou verzi 1.2.8, která umožňuje vyšší napětí Apple nabíječky pro nabíjení 360fly 4K. Klikněte ZDE pro návod na aktualizaci.

 1. Jestli používáte standardní USB nabíječku napojenou na zástrčku, zkontrolujte, zda USB nabíječka nabízí napětí větší než 1 Ampér. Doporučujeme nabíječku s rozpětím 1A - 1,7A pro nejlepší výsledek nabíjení. Zkuste jinou USB nabíječku.

  Ujistěte se, že je Vaše 360fly vypnutá a pak ji umístěte na nabíjecí stanici. V závislosti na nabíječce, kterou používáte, může být problém se slabým napětím, které nestačí kameře pro nabíjení.

  V případě, že pro nabíjení používáte nabíjecí stanici připojenou k PC a ne přímo do zástrčky, počítač nemusí poskytovat dostatečné napětí pro nabíjení tvé 360fly. Doporučujeme nabíjet přímo ze zástrčky přes standardní USB nabíječku.

  Problém může být taky s USB kabelem. (Zkuste jiný kabel) a zkuste to znovu, zda problém nezmizel.

  Vyčistěte styčné body pro nabíjení na nabíjecí stanici i na své kameře 360fly. Doporučujeme k čistění použít čistý a suchý hadr z mikrovláken.

  Jestli po vyzkoušení všech řešení popsaných výše LED indikátor pořád bliká na zeleno, prosíme, ponechejte Vaší 360fly na nabíjecí stanici alespoň 90 minut nabíjet.

  V případě, že jste zkusili všechny možnosti řešení, zkuste standardní reset kamery, který neovlivní nastavení nebo videa uložené v paměti Vaší 360fly. Instrukce k standardnímu resetu jsou ZDE:

  https://support.360fly.com/customer/de/portal/articles/1921432-reset-your-360fly

   

  Pokud jste vykonali standardní reset a problémy stále přetrvávají, měli by jste provést plný reset a obnovit tím nastavení z továrny. Plný reset nebude mít vliv na videa, která máte uloženy ve své 360fly, ale vymaže všechna nastavení, takže budete potřebovat opětovně nastavit kameru přes mobilní aplikaci. Před provedením plného resetu a obnovení nastavení z továrny, přejděte do Bluetooth nastavení telefonu, a u své kamery 360fly zvolte "unpair" u zařízení se systémem Android nebo "forget this device" u zařízení s iOS. Pokyny pro obnovení továrního nastavení lze nalézt ZDE:

  https://support.360fly.com/customer/de/portal/articles/2090161-perform-a-factory-reset


Máte další otázky? Odeslat požadavek