Aktualizace software Vaší 360fly 4K

Dobré zprávy! Vaši 360fly 4K je možné aktualizovat. Pravidelně budeme zpřístupňovat nový software kamery, který Vaší 360fly 4K přidá nové funkce a vylepšení. Aktualizace je snadná a jednoduše proveditelná s pouhým WIFI připojením Vaší kamery 360fly.

Kroky aktualizace:

1. Ve většině případů dostanete upozornění, že nová aktualizace softwaru je k dispozici. Klikněte na "Update" pro zahájení aktualizace. V případě, že automatickou výzvu nedostáváte, můžete kliknout na ikonu nastavení a poté na "Check for Updates".

 

          

 

2. Pokud je aktualizace k dispozici, dostanete zprávu o dostupnosti aktualizace. Klepnutím na tlačítko "Download" zahájíte aktualizaci.

3. Indikátor postupu bude zobrazovat průběh stahování, které je rychlé. Jakmile je stahování dokončeno, jste připraveni k instalaci aktualizace.

Poznámka: Ujistěte se, že máte nabitou baterii a že kamera není na nabíjecí stanici. V průběhu instalace neklikejte na žádné tlačítko - mohlo by ti přerušit instalaci.

Klikněte na "Complete" pro zahájení instalace.

4. Vaše 360fly 4K LED dioda začne blikat žlutě během procesu aktualizac

5. Po dokončení aktualizace bude Vaše 360fly 4K automaticky restartována a zahájí se normální bootovací proces. Klikněte na ikonu "Finish" pro dokončení.

6. Počkejte až se 360fly 4K LED po zapnutí změní na modrou barvu a jste připraveni k akci.

A je to! Vaše 360fly 4K je aktualizována!

 


Máte další otázky? Odeslat požadavek