Moje 360fly 4K nezahájí nahrávání po stisknutí tlačítka

Ve většině případů toto nastane, když je paměť plná. Je-li dostupné paměti méně než 2 GB, LED dioda bude blikat červeně, co indikuje, že paměť se blíží k vyčerpání.

 

Pokud se pokusíte pořídit záznam a není k dispozici dostatek paměti, nahrávání se nespustí. Nicméně, nebojte se, přenést nebo smazat videa je snadné a uvolníte tak místo v paměti. Podívejte se na níže uvedené pokyny

Instructions for deleting videos (Pokyny pro vymazání videa)

Instructions for backing up your videos (Pokyny pro zálohování vašich videí)

Pokud problém přetrvává po uvolnění paměti, zkuste tovární reset zařízení. Ve většině případů Factory reset uvede zařízení zpět do výchozího stavu a opět vše funguje standardně.

Instructions for Factory Reset


Máte další otázky? Odeslat požadavek