Má 360fly 4K nejde zapnout

Projděme několika kroky, abychom zjistili, zda můžeme vrátit Vaši 360fly 4K zpět do akce.

První věc, kterou chceme vyzkoušet je ujistit se, že Vaše 360fly 4K je nabita a má dostatek energie pro zapnutí.

Kontrola baterie

1. Stiskněte a podržte tlačítko "One Push" po dobu 5 sekund.

2. Projevila se nějaká LED indikace?

  • Blikající purpurová indikuje příliš nízkou úroveň nabití pro zapnutí. Nabijte baterii a zkuste to znovu.
  • Pokud nedostanete zpětnou světelnou signalizaci, pokračujte dalším krokem.

Kontrola nabití

1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení USB, doporučujeme adaptér do zásuvky s proudovým zatížením 1,5 A nebo vyšší.

2. Připojte 360fly 4K k nabíjecí stanici a čekejte, až LED indikátor začne blikat zeleně. To může trvat až 3 minuty v závislosti na stavu baterie.

3. Jakmile začne LED blikat zeleně, nechte jej nabíjet po dobu asi 2 hodin, nebo dostatečně dlouho pro úplné nabití.

4. Pokud se LED Vaší 360fly 4K nespustí zelená, musíme zkontrolovat napájení a nabíjecí kontakty.

 

  • Zkuste využít jinou zásuvku pro zamezení chybného zdroje napájení.
  • Pokud máte jiný micro USB kabel, vyměňte kabel a uvidíme, jestli to pomůže.
  • Ujistěte se, že kontakty jsou čisté a bez nečistot na nabíjecí základně i spodní části kamery. V případě potřeby odpojte nabíječku a opatrně vyčistěte kontakty (nepoužívejte vodu).
  • Ujistěte se, že kontaktní kolíky na nabíječce nejsou ohnuté, nebo nechybí.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na naši zákaznickou podporu pro další řešení potíží a záručních možností.


Máte další otázky? Odeslat požadavek