Obnovte tovární nastavení Vaší 360fly 4K

Můžete se dostat do bodu, kdy se rozhodnete, že chcete začít s Vaší 360fly 4K od začátku. Chcete-li nastavit 360fly 4K zpět do výchozího stavu, budete muset provést tovární reset.

Poznámka: Obnovení továrních nastavení vymaže jméno a heslo pro Vaši kameru (viz níže).

*** Toto není destruktivní reset. Obsah, který je uložen na interním úložišti, nebude odstraněn. ***

Kroky obnovení továrního nastavení

1. Zapněte kameru 360fly 4K stisknutím a přidržením tlačítka "One Push" po dobu 2 sekund.


2. Jakmile je kamera zapnutá a LED indikátor svítí modře, stiskněte a podržte tlačítko "One Push"

3. Při stisknutém tlačítku "One Push", použijte tupý špičatý předmět, například kancelářskou sponu a stiskněte a uvolněte tlačítko Reset na spodní straně kamery. Podržte tlačítko "One Push" po dobu dvou sad tří vibrací. Po 6. a poslední vibraci uvolněte tlačítko "One Push".


4. Vaše 360fly 4K zavibruje ještě třikrát a LED indikátor začne blikat žlutě.

5. Blikání LED indikátoru modrou barvou značí spouštění kamery. Jakmile se LED indikátor rozsvítí modře, proces obnovení továrních nastavení je ukončen.Poznámka: Po obnovení továrních nastavení 360fly 4K bude heslo Wifi nastaveno na: "00000000"

Gratulujeme! Byl jste resetován! "


Máte další otázky? Odeslat požadavek