Obnovit 360fly 4K

Ve vzácných případech může být nutné provést reset 360fly 4K, pokud přestane reagovat. Reset neodstraní videa uložená na disku kamery.

Kroky obnovení

1. Najděte resetovací tlačítko na spodní straně přístroje.
2. Použijte tupý špičatý předmět, například kancelářskou sponkou a stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Kamera začne vibrovat a LED indikátor bude blikat modře v průběhu procesu obnovy.

3. LED indikátor 360fly 4K bude blikat modře v průběhu procesu obnovy. Po asi 30 sekundách se LED rozsvítí modře, je-li kamera připravena k použití.Upozornění: Tlačítko pro resetování neslouží pro restart nebo zapnutí kamery.

 

Teď jste resetován!


Máte další otázky? Odeslat požadavek