Zahájení a zastavení záznamu na 360fly 4K

360fly 4K nabízí dvě možnosti jak zahájit video záznam. Stiskem tlačítka "One Push" na kameře nebo pomocí aplikace 360fly.

 

Tlačítko "One Push"

1. Pro zahájení nahrávání na Vaší 360fly 4K jednoduše stiskněte tlačítko "One Push"

2. Ucítíte jednu vibraci a LED indikátor se změní z modré na červenou barvu

 

3. Pro ukončení záznamu jednoduše opět stiskněte tlačítko "One Push". Ucítíte dvě vibrace a LED indikátor se změní zpět z červené na modrou barvu.

 

360fly aplikace

1. Otevřete aplikaci 360fly a připojte se ke kameře

2. Po připojení klikněte na ikonu kamery

3. Následně klikněte na "Live view" a uvidíte bílé okrouhlé tlačítko, kterým je možné spustit nahrávání.

4. Pro ukončení nahrávání klikněte na červené okrouhlé tlačítko a pořízení video bude uloženo. Okrouhlé tlačítko bude opět bílé.

Teď můžete upravovat a sdílet Vaše zážitky prostřednictvím 360° videa.


Máte další otázky? Odeslat požadavek