Zapínání a vypínání 360fly 4K

 

Vyjměte kameru z nabíjecí stanice a zapněte jí stisknutím a držením tlačítka "One Push" po dobu 4 sekund. Tlačítko "One Push" ve tvaru trojúhelníku obklopeno LED indikátorem je umístěno na straně kamery.

Během zapnutí kamera zavibruje tři krát a LED indikátor začne blikat modrou barvou.

Po ukončení bootovacího procesu bude LED indikátor svítit modře, což naznačuje, že kamera je připravena k použití.

Tlačítko "One Push" můžete využít i pro vypnutí kamery, a to jejím stisknutím a podržením po dobu 4 sekund. Kamera zavibruje čtyři krát a LED indikátor zabliká modře pro naznačení vypínání.

 


Máte další otázky? Odeslat požadavek