Moje 360fly se nenabíjí

V případě, že tvoje 360fly nepřijme nabíjecí stanici nebo LED bliká zeleně i po 3 nebo 4 hodinách nabíjeni a nezmění se v nepřerušované zelené světlo, schopnost nabíjení tvojí 360fly může ovlivňovat několik aspektů.

  1. Ujisti se, že je tvoje 360fly vypnutá a pak ji umísti na nabíjecí stanici. V závislosti na nabíječce, kterou používáš, může být problém se slabým napětím, které nestačí kameře pro nabíjení.

  2. V případě, že pro nabíjení používáš nabíjecí stanici připojenou k PC a ne přímo do zástrčky, počítač nemusí poskytovat dostatečné napětí pro nabíjení tvé 360fly. Doporučujeme nabíjet přímo ze zástrčky přes standardní USB nabíječku.

  3. Problém může být taky s USB kabelem. (Zkus jiný kabel) a zkus to znovu, zda problém nezmizel.

  4. Jestli používáš standardní USB nabíječku napojenou na zástrčku, zkontroluj, zda USB nabíječka nabízí napětí větší než 1 Ampér. Doporučujeme nabíječku s rozpětím 1,5A - 2,1A pro nejlepší výsledek nabíjení. Zkus jinou USB nabíječku.

  5.  Vyčisti styčné body pro nabíjení na nabíjecí stanici i na tvé kameře 360fly. Doporučujeme k čistění použít čistý a suchý hadr z mikrovláken.

Jestli po vyzkoušení všech řešení popsaných výše LED indikátor pořád bliká na zeleno, prosíme, ponechej tvojí 360fly na nabíjecí stanici alespoň 90 minut nabíjet.

 

V případě, že jsi zkusil všechny možnosti řešení, zkus standardní reset kamery, který neovlivní nastavení nebo videa uložené v paměti tvé 360fly. Instrukce k standardnímu resetu jsou ZDE: https://support.360fly.com/customer/de/portal/articles/1921432-reset-your-360fly  Click here of standard reset instructions.

 

Pokud jsi vykonal standardní reset a problémy stále přetrvávají, měl bys provést plný reset a obnovit tím nastavení z továrny. Plný reset nebude mít vliv na videa, které máš uloženy ve své 360fly, ale vymaže všechna nastavení, takže budeš potřebovat opětovně nastavit kameru přes mobilní aplikaci. Před provedením plného resetu a obnovení nastavení z továrny, přejdi do Bluetooth nastavení telefonu, a u své kamery 360fly zvol "unpair" u zařízení se systémem Android nebo "forget this device" u zařízeních s iOS. Pokyny pro obnovení továrního nastavení lze nalézt na ZDE:

https://support.360fly.com/customer/de/portal/articles/2090161-perform-a-factory-reset

 Click here for factory reset instructions.


Máte další otázky? Odeslat požadavek