WIFI a Bluetooth LE připojení

360fly používá obě, jak LE Bluetooth (Nízkoenergetický Standard) i WIFI pro připojení k Vašemu mobilnímu zařízení.

Připojení Bluetooth
Při nastavování 360fly začneme párováním mobilního zařízení k 360fly přes Bluetooth. Připojení Bluetooth LE slouží k ovládání funkcí 360fly.

 

To zahrnuje:

Vypnutí 360fly
Přístup k nabídce nastavení 360fly
Zahájení a ukončení záznamu
Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace firmwaru

 

WiFi připojení
Po úspěšném spárování 360fly přes Bluetooth LE Vás proces nastavení požádá o pojmenování Vaší kamery 360fly a vytvoření unikátního hesla, které je součástí WIFI nastavení.

 

Připojení WIFI umožňuje:

Zobrazit živý záznam
Přehrávat videa uložená ve Vaší 360fly
Upravovat videa uložená ve Vaší 360fly
Stahovat videa z Vaší 360fly do mobilního zařízení.

 

Řešení problémů

Můj telefon / tablet se nespáruje přes Bluetooth
Pokud jste nedávno provedli obnovení továrního nastavení své 360fly kamery, budete muset vymazat uložené připojení Bluetooth na svém mobilním zařízení před pokusem o spárování zařízení. Vymazat uložené připojení můžete v menu nastavení Bluetooth ve Vašem mobilním zařízení. Vyhledejte připojení a zvolte "zapomenout". Po dokončení by jste měli být schopní spárovat zařízení.

Pokud problém přetrvává, zkuste tovární reset 360fly a spusťte instalační proces znovu.

 

Můj telefon / tablet se nepřipojí k 360fly přes WIFI
Ujistěte se, že Vaše 360fly má povolené připojení přes WIFI. Můžete se připojit ke kameře přes Bluetooth a v menu nastavení kamery 360fly aplikace zkontrolovat stav WIFI.

V případě, že Vaší 360fly bylo obnoveno tovární nastavení, budete muset projít nastavením kamery znovu, přejmenovat zařízení a vytvořit heslo pro připojení WIFI. Po dokončení procesu nastavení by jste měli být schopní se připojit k 360fly přes WIFI.

Nemohu si vzpomenout na heslo pro připojení přes WIFI

Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo, jednoduchý tovární reset obnoví výchozí nastavení kamery a umožní Vám ji znovu nastavit. Klikněte ZDE pro instrukce k továrnímu resetu.


Máte další otázky? Odeslat požadavek