Upozornění aplikace 360fly Director

Existuje několik upozornění, se kterými se můžete setkat během práce s knihovnou aplikace 360fly Director.

 

Upozornění knihovny

1. Jméno souboru / umístění - určité znaky nejsou povolené pro jméno souboru, nebo cestu k adresáři (cesta k adresáři se zadá při přidávání do knihovny).

Neplatné znaky jsou:#, \, /, ?, %, :, |, “.

2. Neplatný, nebo porušený mp4 - všechny soubory přeneseny do knihovny 360fly Director jsou zkontrolovány, zda mají správnou strukturu a zda se jedná o video, které může být přehrávané aplikací. Pokud test selže, objeví se upozornění.

3. Soubor v knihovně již existuje - každé video v tvé knihovně má specifické metadata. V případě, že budeš chtít přesunout do knihovny stejné video, budeš upozorněn, že takové video již v knihovně existuje.

4. Přidání videa překročí dostupné místo na disku - tvoje knihovna 360fly Director vytvoří zálohu každého přidaného videa na disk. S úmyslem zabránit využití veškerého místa na disku, 360fly Director neumožní přidání videa do knihovny v případě, že by nevyužité místo na disku kleslo pod 2GB. Tvé 360fly videa můžeš pořád přehrávat přes "Camera view" nebo "Drag-Drop".


Máte další otázky? Odeslat požadavek