Sklopný adapter

Sklopný adapter je navržen pro použití s plochou nebo oblou základnou.

Připojení sklopného adaptéru

1. Pro připojení sklopného adaptéru k základně jednoduše přilož výběžky k sobě.

 

 

2. Otoč ve směru hodinových ručiček pro zajištění, uslyšíš cvaknutí.
Máte další otázky? Odeslat požadavek