Jak restartovat tvojí 360fly?

Jak restartovat tvojí 360fly? Ve výjimečných případech může být potřeba vykonat reset 360fly pokud kamera přestane reagovat.

Prosím nezapomeň: Restart kamery nevymaže uložené videa.

Postup resetu:

1. Najdi tlačítko reset na spodní straně zařízení.


1. Locate the reset button on the bottom of the unit.2. Použij tenký a tupý předmět (hrot pera, sponku na papír, nebo tužku) pro zatlačení tlačítka reset a zahájení restartu kamery.

3. LED na 360fly bude během restartu blikat modře. Na konci restartu se modré blikání LED změní na nepřetržité svícení a kamera bude připravena k použití.

Prosím nezapomeň: Tlačítko reset neslouží k zapnutí a vypnutí kamery.

Teď jsi resetovaný!


Máte další otázky? Odeslat požadavek