Klávesové zkratky přehrávání pro aplikaci 360fly Director

Here are some additional ways to interact with your videos during playback inside of our Director Application.

Pro interakci přehrávaného videa použij klávesové zkratky:

1. "šipky" - posuv "PAN/TILT" na obrazovce

2. "n" - posun vpřed o 1/30 vteřiny

3. "m" - posun vzad o 1/30 vteřiny

4. "6" - nastaví vizuální orientaci nahoru (180°)

5. "7" - nastaví vizuální orientaci vodorovně (0°)

6. "8" - reset nastavení orientace na přednastavenou


"Ctrl+S" - Take screenshot on Windows OS

"Control+s" - Take screenshot on Mac OS X


Máte další otázky? Odeslat požadavek